34 thoughts on “Châu Khải Phong cùng bạn gái Đài Loan diễn cực sôi động

  1. minh pham

    Tụi này ngu vãi đã bảo là hát ở đài loan cho nhữq người Việt Nam! Nge chứ
    có nói là cho ngừi đài nqe ko

Comments are closed.